Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Of wilt u uw gegevens na een adoptie of geslachtswijziging laten veranderen of weghalen? Geef dit dan door aan de gemeente waarin u woont.

Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

U kunt uw gegevens inzien via MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer) en woont u in de gemeente Borger-Odoorn? Geef de wijziging meteen aan ons door. Wij passen uw gegevens dan aan.

Adoptie of geslachtsverandering

Bent u geadopteerd? Of bent u van geslacht veranderd? Wij kunnen op uw verzoek gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging aanpassen of verwijderen.

Na adoptie kunnen wij de gegevens wijzigen of verwijderen over:

 • uw naam
 • één of beide ouders
 • de bij adoptie verloren nationaliteit
 • adresgegevens van voor de adoptie
 • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

Na geslachtswijziging kunnen wij de gegevens wijzigen of verwijderen over:

 • uw naam
 • uw geslacht
 • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner 

Voorwaarden

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

De voorwaarden voor het veranderen of weghalen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn:

 • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
 • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of de geslachtswijziging.
 • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond.
 • U bent 16 jaar of ouder.

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan kan uw ouder, voogd of verzorger het verzoek doen als het gaat om geslachtswijziging.
Bent u zelf geadopteerd? Dan mogen uw adoptieouders uw gegevens niet laten weghalen. Dat mag u alleen zelf doen, vanaf uw 16e jaar.

Hoe lang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kunnen wij de termijn met 8 weken verlengen. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken.

Duurt deze termijn te lang? Bijvoorbeeld omdat u boetes krijgt door de foute gegevens? Vraag hulp bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.externe-link-icoon

Aanvragen

Foute gegevens wijzigen

Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

 • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Woont u in de gemeente Borger-Odoorn? Neem dan contactexterne-link-icoon op voor het maken van een afspraak.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
  • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Adoptie of geslachtswijziging

Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

 • U dient een schriftelijke aanvraagexterne-link-icoon in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.
 • Met uw aanvraag stuurt u mee:
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijzen van de juiste gegevens
  • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

Documenten van binnen de Europese Unie

Aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie:

 • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.
 • Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.

Documenten van buiten de Europese Unie

Aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie:

 • Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.externe-link-icoon

Bezwaar

Voeren wij uw wijziging niet door? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaarexterne-link-icoon maken.

Kunnen wij uw gegevens niet corrigeren? Doe een melding bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.externe-link-icoon

Laws

Meer informatie