Het Reglement van Orde

Het Reglement van Orde is voor het raadswerk een belangrijk document. De gemeenteraad heeft daarin voor zichzelf spelregels vastgelegd. Deze spelregels zien bijvoorbeeld op het verloop van de raadsvergaderingen, hoe de vergaderingen worden voorbereid en wie daarbij een rol spelen. Ook is vastgelegd wie de voorzitter van een vergadering is en hoe die voorzitter gekozen wordt.

Ook als inwoner kunt u met het reglement te maken krijgen. Bijvoorbeeld als u wilt inspreken tijdens een raadsvergaderingexterne-link-icoon. In het reglement is geregeld waar, wanneer en waarover kan worden ingesproken.

Het Reglement van Orde vindt u bij de overheidspublicatiesexterne-link-icoon. Daar vindt u ook de verordening op de raadcommissiesexterne-link-icoon.