Inspreken bij een vergadering

Tijdens elke oordeelsvormende raadsvergadering kunnen inwoners en organisaties inspreken. Bijvoorbeeld over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. Maar het mag ook een ander onderwerp zijn.

Bij het inspreken bent u gast in de vergadering van de gemeenteraad.

Dit zijn de spelregels

 • Als u wil inspreken moet u zich aanmelden. Dit doet u uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@borger-odoorn.nl.
 • U hebt maximaal vijf minuten spreektijd.
 • Per vergadering is maximaal 30 minuten ruimte voor inspreken. Zijn er zes of meer insprekers? Dan is de spreektijd per persoon korter dan vijf minuten.
 • U kunt niet het woord voeren over:
  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat; 
  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  • onderwerpen waarover in een oordeelsvormende en/of besluitvormende raadsvergadering recent al spreekrecht heeft opengestaan.

Soms komt het voor dat een agendapunt niet op de agenda heeft gestaan in de oordeelsvormende raadsvergadering maar rechtstreeks op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering is gezet. In dat geval mag er wel in de besluitvormende vergadering op dat agendapunt worden ingesproken.

Meer over de oordeelsvormende en besluitvormende raad: Vergaderen volgens het commissiemodel. externe-link-icoon

Agenda en vergaderstukken

Kijk voor de datum, tijd, agendapunten en bijbehorende stukken van een vergadering in het online vergaderschemaexterne-link-icoon. Voor vragen kunt u via e-mail contact opnemen met de griffie.

Vanuit huis meekijken

U kunt alle raads- en commissievergaderingen vanuit huis live meekijkenexterne-link-icoon. Of vanaf de volgende dag de vergadering terugkijkenexterne-link-icoon. U kunt dan ook fragmenten terugkijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.