Klacht over de gemeente

Bent u niet goed behandeld door een van onze medewerkers? Dan kunt u een klacht bij ons indienen.

Heeft u een klacht over de openbare ruimte? Zoals een stoeptegel die los ligt? Of een fietspad waar het onveilig is? Dan kunt u dit melden via een melding openbare ruimteexterne-link-icoon.

Beschrijving

De gemeente is voor veel zaken verantwoordelijk en we proberen onze taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld omdat u te lang moet wachten op de beantwoording van uw brief of de afhandeling van uw zaak. Of omdat u geen brief hebt ontvangen, terwijl dit wel met u is afgesproken. Misschien bent u niet correct ontvangen of te woord gestaan door iemand van de gemeente. Dan kunt u een klacht indienen.

Wij kunnen u vragen om meer uitleg. Dit gebeurd vaak mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. Wij laten u daarna ons besluit weten.

Wanneer kunt u geen klacht indienen?

Er zijn zaken waarover u niet kunt klagen. Bijvoorbeeld omdat de klacht niets met de gemeente heeft te maken. In die gevallen zijn wij niet verplicht de klacht te behandelen. Andere voorbeelden zijn:

 • Er is al eerder een klacht ingediend en behandeld.
 • De klacht gaat over gedrag dat langer dan een jaar geleden is gebeurd.
 • De klacht gaat over het algemeen beleid of over de inhoud van wettelijke voorschriften.
 • U hebt de mogelijkheid (gehad) een bezwaarschrift in te dienen of beroep in te stellen bij een administratieve rechter.

Aanvragen

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U vult het online formulier in of u stuurt een e-mail of brief.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Hoe verder?

Zo snel mogelijk na het opsturen van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij informeren de persoon, afdeling of het bestuursorgaan waarover uw klacht gaat. Hierna krijgt u, en eventueel degene over wie u geklaagd hebt, de mogelijkheid de klacht in een apart gesprek toe te lichten. Uw klacht wordt behandeld door iemand die niet bij de klacht zelf betrokken is. Dat is de leidinggevende van degene over wie de klacht gaat. Binnen zes weken ontvangt u van ons een brief met daarin onze beslissing over uw klacht. Als wij meer tijd nodig hebben dan nemen we contact met u op.

Niet eens met de afhandeling van uw klacht?

Bent u niet tevreden over hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt terecht bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman beoordeelt of uw klacht terecht is. En als dat zo is, hoe de gemeente het beter kan doen.

Het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman kan schriftelijk:
Postbus 93122, 2509 AC  Den Haag, of digitaal.externe-link-icoon

Wet en regelgeving

Meer informatie