Monumenten

In onze gemeente staan 34 rijksmonumenten en 21 provinciale monumenten. Er zijn geen gemeentelijke monumenten.  Denk bij monumenten aan woonhuizen, boerderijen, schuren, kerken, hunebedden en schaapskooien. Deze monumenten zijn beeldbepalend en vormen een belangrijk deel van het erfgoed in onze gemeente. Daarom is in de Erfgoedwetexterne-link-icoon vastgelegd dat monumenten beschermd moeten worden. Wat betekent dat in de praktijk voor u als eigenaar van een monument?

Monumentenvergunning

De erfgoedwet schrijft voor dat u uw monument niet mag wijzigen, afbreken, verplaatsen of beschadigen zonder een monumentenvergunning.

Financiële ondersteuning

Voor eigenaren van rijksmonumenten zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn restauratiesubsidies, onderhoudssubsidies, laagrentende leningen en fiscale aftrekmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon.

Heeft u vragen over monumenten en vergunningen en wat hier allemaal bij komt kijken (onderhoud, restauratie enz.)? Of wilt u uw monument restaureren? Neem dan contact met ons op.