Participatietraject

U hebt een plan en gaat aan de slag met participatie. Wij vragen u bij de vergunningaanvraag om een participatieverslag. Hieronder leest u meer over waar u bij zo’n verslag aan kunt denken. Zodat u een idee krijgt van wat we verwachten. En op welke punten we het participatietraject beoordelen.

Voordat u aan de slag gaat is het handig om over de volgende thema’s na te denken:

Wat?

•    Wat is het doel van uw plan? 
•    Is het iets eenmaligs of voor langere termijn? 
•    Wat is de meerwaarde van uw plan? 
•    Wat gebeurt er al in de omgeving en welke gevoelens leven er bij mensen in dit gebied? 
•    Leent uw plan zich voor participatie, wat is de speelruimte en wat staat al vast?

Wie 

•    Wie doen er mee aan uw plan? 
•    Wie is er verantwoordelijk? 
•    Hoe maakt u zichtbaar wat u gaat doen, en nodigt u anderen uit om aan te haken? 
•    Wie merkt er iets van uw plan? 
•    Welke mensen of organisaties betrekt u in het participatietraject? Zijn alle relevante groepen betrokken?

Doel

Bepaal eerst het doel van uw participatietraject:

•    Betrokkenen informeren over uw plannen?
•    Wensen en belangen ophalen?
•    Betrokkenen laten meedenken over de invulling van uw plan?
•    Kennis en ervaring van betrokkenen gebruiken om uw plan te verbeteren?
•    Betrokkenen laten meebeslissen over uw plan?

Als gemeente maken we daarbij onderscheid tussen meeweten, meedenken, meedoen, en meebeslissen. Kies een vorm van participatie die past bij het doel van participatie en de doelgroep. Is alleen een brief voldoende? Of organiseert u bijvoorbeeld meerdere bijeenkomsten waarbij betrokkenen hun mening kunnen geven en/of ideeën aandragen? Is de informatie voor iedereen te begrijpen?

Belangen 

Op wie heeft uw plan invloed? Hebben zij voordeel van uw plan? Welke redenen zijn er om geen voorstander van uw plan te zijn? Wat verwacht u van andere partijen? Hoe legt u verbinding met andere plannen?

Randvoorwaarden?

Welke (wettelijke) regels gelden er voor uw plan? Wat is de planning en op welke momenten vindt er participatie plaats? Welk budget is er voor participatie?

Na afloop van uw participatietraject maakt u een verslag. Dit verslag levert u – eventueel met aanvullende documenten- aan bij uw vergunningsaanvraag. Het is dus belangrijk om tijdig te beginnen!

Onderstaand een voorbeeld van een participatieverslag.