Reinigingsrechten

Bent u ondernemer en laat u uw afval ophalen door de gemeente? Dan betaalt u reinigingsrechten. U ontvangt jaarlijks een aanslag.

Beschrijving

Als u ondernemer bent en het afval door ons laat ophalen, betaalt u ons elk kwartaal een reinigingsheffing. Wij werken hierbij op dezelfde manier als bij de afvalstoffenheffing. U betaalt per kilo restafval (Diftarsysteem).

Bent u geen ondernemer, maar een particulier? Dan betaalt u geen reinigingsheffing, maar wel afvalstoffenbelasting.

Opbouw reinigingsheffing

De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.

  • De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.
  • Het reinigingsrecht is voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentedienst voor het ophalen en verwerken van het afval. Maakt uw bedrijf gebruik van deze dienst? Dan krijgt u elk kwartaal een aanslag.

Vaste deel

Het vastrechtdeel bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken. Dit staat los van het aantal kilogrammen afval dat wordt ingezameld. Deze kosten worden verdeeld over alle huishoudens in de gemeente. Voor dit deel van de afvalstoffenheffing maakt het niet uit of u ook echt containers aan de weg zet.

Variabele deel

Het variabele deel bestaat vooral uit de kosten voor het verwerken van het afval. De hoogte van het variabele deel ligt aan hoeveel kilogram afval u heeft aangeboden en hoe vaak de grijze container is geleegd. Tijdens het legen van de container wordt de container gewogen en u betaalt een bedrag per keer voor het legen van de grijze container. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe lager uw kosten voor afval.

Voorwaarden

U moet reinigingsrechten betalen als:

  • uw bedrijf gebruik maakt van de gemeentelijke afvalinzameling en afvalverwerking.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de hoogte van de reinigingsheffing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken.

Wet en regelgeving