Stedenbouwkundige plannen

U kunt stedenbouwkundige plannen, bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. Van bestaande bouwwerken kunt u altijd de plannen en tekeningen inzien. Van nieuwe bouwwerken kunt u de plannen en tekeningen inzien nadat wij de aanvraag voor het nieuwe bouwwerk bekend hebben gemaakt. De bekendmakingen vindt u in ons gemeentebladexterne-link-icoon.

Beschrijving

In een stedenbouwkundig plan staat hoe wij een gebied willen inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar we nog willen gaan bouwen.

In het stedenbouwkundige plan ziet u:

  • waar groen, water, parkeerplaatsen of speeltuinen komen
  • het soort bebouwing (bijvoorbeeld hoogbouw, laagbouw, sociale woningbouw of woningen in de vrije sector)
  • de functie van een gebouw (bijvoorbeeld kantoren of winkels)

U kunt de stedenbouwkundige plannen pas inzien nadat de wij akkoord hebben gegeven voor openbaarmaking.

Aanvragen

Wilt u stedenbouwkundige plannen en bouwplannen bekijken? Neem dan contact op.

Wet en regelgeving