Trouwboekje

Als u gaat trouwen kunt u kiezen voor een trouwboekje. Dit is niet verplicht.

Beschrijving

Het trouwboekje bevat een uittreksel van de huwelijksakte en ruimte om eventuele kinderen te laten bijschrijven. Het heeft vooral een emotionele waarde en geen formele status. Het trouwboekje is dan ook geen ‘bewijsstuk’ voor het trouwen en is niet verplicht.

Heeft u een officieel bewijs van uw huwelijk nodig? Vraag dan een kopie van de huwelijksakte aan.

Mogelijkheden

U kunt kiezen uit de volgende trouwboekjes:

 • Getypt trouwboekje
 • Gekalligrafeerd boekje
  • Engels Gotisch
  • Gotisch
  • Italic
  • Karolingische Minuskel
  • Unciaal

U kunt de namen van uw kinderen direct of op een later moment laten bijschrijven in uw trouwboekje.

Kosten

 • Getypt trouwboekje: € 20,35
 • Meerkosten kalligrafie uitvoering: € 11,20
 • Kalligrafie gelijktijdig bijschrijven naam kinderen, per kind: € 3,90
 • Kalligrafie op een later moment bijschrijven naam kinderen, per kind: € 6,15