Voornaam of achternaam veranderen

U kunt uw naam veranderen als u daar een goede reden voor heeft. Voor het veranderen van uw voornaam doet u een verzoek bij de rechtbank. Het veranderen van uw achternaam doet u bij Justis.

Beschrijving

U kunt uw eigen voornaam of achternaam veranderen. Ook kunt u de naam van uw kinderen veranderen. U moet wel voldoen aan voorwaarden.

Is de verandering van uw naam goedgekeurd? Dan komt uw nieuwe naam in de Basisregistratie Personen (BRP). Instanties die gebruikmaken van uw gegevens krijgen hierover bericht. Wij voegen uw nieuwe naam ook toe aan uw geboorteakte.

Aanvragen

Zo wijzigt u uw voornaam:

  • U dient een verzoek in bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.
  • Uw advocaat vertelt wat u nodig heeft. 

Zo wijzigt u uw achternaam:

  • U vult het aanvraagformulier van Justis in.
  • Voeg de gevraagde stukken bij.
  • U betaalt de aanvraag aan Justis. Hierover ontvangt u bericht.
  • Justis beslist of uw achternaam wordt gewijzigd.

Voorwaarden

U kunt uw voornaam of die van uw kind wijzigen als u een goede reden heeft. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

De voorwaarden om uw achternaam of die van uw kinderen te kunnen veranderen, vindt u op Justis

Kosten

Bij het wijzigen van de voornaam betaalt u de kosten van uw advocaat en voor de griffie van de rechtbank.

De kosten voor het wijzigen van de achternaam zijn:

  • voor een meerderjarige: € 835,00
  • voor 1 of 2 minderjarigen: € 835,00
  • voor 3 of meer minderjarigen: € 1.670,00

Bezwaar

Wijst de rechtbank uw verzoek voor het veranderen van uw voornaam af? Dan kunt u in beroep gaan bij het gerechtshof. U moet dit binnen 3 maanden na de afwijzing doen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Als ook dit beroep wordt afgewezen, kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad. Ook dit moet u binnen 3 maanden doen.

Wordt uw verzoek om uw achternaam te veranderen afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken bij Justis. Dit doet u binnen 6 weken na het besluit. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Dit moet u ook binnen 6 weken doen.

Wet en regelgeving

Meer informatie