Voornaam of achternaam veranderen

U kunt uw naam veranderen als u daar een goede reden voor heeft. Voor het veranderen van uw voornaam doet u een verzoek bij de rechtbank. Het veranderen van uw achternaam doet u bij Justis.

Let op

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind ook een dubbele achternaam geven. Is uw oudste kind geboren tussen 31 december 2015 en 1 januari 2024? U heeft tot 1 januari 2025 de tijd om de achternaam te veranderen.

Beschrijving

U kunt uw eigen voornaam of achternaam veranderen. Ook kunt u de naam van uw kinderen veranderen. U moet wel voldoen aan voorwaarden.

Is de verandering van uw naam goedgekeurd? Dan komt uw nieuwe naam in de Basisregistratie Personen (BRP). Instanties die gebruikmaken van uw gegevens krijgen hierover bericht. Wij voegen uw nieuwe naam ook toe aan uw geboorteakte.

Aanvragen

Zo wijzigt u uw voornaam:

  • U dient een verzoek in bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.
  • Uw advocaat vertelt wat u nodig heeft. 

Zo wijzigt u uw achternaam:

  • U vult het aanvraagformulierexterne-link-icoon van Justis in.
  • Voeg de gevraagde stukken bij.
  • U betaalt de aanvraag aan Justis. Hierover ontvangt u bericht.
  • Justis beslist of uw achternaam wordt gewijzigd.

Wilt u uw kind of kinderen een dubbele achternaam geven? Neem dan contact op met de gemeente.

Voorwaarden

U kunt uw voornaam of die van uw kind wijzigen als u een goede reden heeft. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

De voorwaarden om uw achternaam of die van uw kinderen te kunnen veranderen, vindt u op Justisexterne-link-icoon

Kosten

Bij het wijzigen van de voornaam betaalt u de kosten van uw advocaat en voor de griffie van de rechtbank.

De kosten voor het wijzigen van de achternaam zijn:

  • voor een meerderjarige: € 835
  • voor 1 of 2 minderjarigen: € 835
  • voor 3 of meer minderjarigen: € 1.670

Wilt u uw kind of kinderen een dubbele achternaam geven? Dat kost € 75. Voor ieder volgend kind kost het € 50.

Is uw achternaam afkomstig van uw tot slaaf gemaakte voorouders? En wilt u uw achternaam wijzigen? In de loop van 2024 wordt het wijzigen van uw achternaam gratis.

Bezwaar

Wijst de rechtbank uw verzoek voor het veranderen van uw voornaam af? Dan kunt u in beroep gaan bij het gerechtshofexterne-link-icoon. U moet dit binnen 3 maanden na de afwijzing doen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Als ook dit beroep wordt afgewezen, kunt u nog in cassatie externe-link-icoonbij de Hoge Raad. Ook dit moet u binnen 3 maanden doen.

Wordt uw verzoek om uw achternaam te veranderen afgewezen? Dan kunt u bezwaar makenexterne-link-icoon bij Justis. Dit doet u binnen 6 weken na het besluit. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de Raad van Stateexterne-link-icoon. Dit moet u ook binnen 6 weken doen.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie