Webwinkel Meedoen

Voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen en weinig vermogen bieden we extra voorzieningen aan.

Webwinkel Meedoen

Woont u de gemeente Borger-Odoorn en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u misschien een budget besteden in de webwinkel Meedoen. In de webshop kunt u kiezen uit verschillende producten. De producten zijn gericht op meedoen in de maatschappij.

VoorzieningenWijzer

We bieden in onze gemeente verschillende voorzieningen aan. Wilt u weten voor welke regelingen en fondsen u in aanmerking komt? Bekijk het stap voor stap in de VoorzieningenWijzer. Dit is anoniem.

Voorwaarden

De minimavoorzieningen zijn bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering, of andere mensen met een laag inkomen uit werk, pensioen of een andere uitkering (bijvoorbeeld WW, WAO of Wajong). 

Of u in aanmerking komt voor een voorziening hangt af van uw inkomen en vermogen. Hebt u een te hoog inkomen of te veel geld op de bank, dan komt u niet in aanmerking. Voor alleenstaanden gelden ander regels dan voor samenwonenden of echtparen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de webwinkel? Vul het formulier onderaan deze pagina in en stuur hem naar ons op. Wilt u een papieren formulier? Vraag het sociaal team bij u in de buurt.

U kunt tot 31 oktober 2022 een aanvraag doen. Keuren we deze goed? Dan ontvangt u van ons een brief met de toekenning. Ook krijgt u van ons een e-mail met de inloggegevens voor de webwinkel.

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd en is de aanvraag door ons goedgekeurd? Dan ontvangt u de inloggegevens voor de webwinkel per mail. Dit gaat automatisch. U hoeft de inloggegevens niet apart aan te vragen.

Meer informatie