Webwinkel Meedoen

Voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen en weinig vermogen bieden we extra voorzieningen aan.

Webwinkel Meedoen

Woont u in de gemeente Borger-Odoorn en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u misschien een budget krijgen om te besteden in de webwinkel Meedoenexterne-link-icoon. In de webwinkel kunt u kiezen uit verschillende producten. De producten zijn gericht op meedoen in de maatschappij.

Aanvragen

Het budget voor de webwinkel Meedoen voor 2024 kan aangevraagd worden. Hebt u nog geen toekenningsbrief ontvangen en denkt uw wel in aanmerking te kunnen komen voor een budget? Dan kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier onderaan de pagina. De eenmalige energieregeling is vervallen per 1 januari 2024.

Een aanvraag doen 

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u automatisch een budget voor de webwinkel Meedoen aan de start van het nieuwe kalenderjaar. U kunt dan inloggen met uw DigiD.

Voorzieningenwijzer

Naast de webwinkel Meedoen bieden we nog meer voorzieningen aan. Wilt u weten voor welke regelingen en fondsen u in aanmerking komt? Bekijk het stap voor stap in de Voorzieningenwijzerexterne-link-icoon. Dit is anoniem.

Voorwaarden

De minimavoorzieningen zijn bedoeld voor inwoners met een laag inkomen uit werk, pensioen of een uitkering (bijvoorbeeld Bijstand, WW, WAO of Wajong). 

Of u in aanmerking komt voor een voorziening hangt af van uw inkomen en vermogen. Heeft u een te hoog inkomen of te veel geld op de bank, dan komt u niet in aanmerking. Welke voorwaarden er zijn voor de hoogte van uw inkomen of vermogen, hangt af van uw gezinssituatie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.