Welstand

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt uw plan ook getoetst aan de welstandseisen. In de welstandsnota (PDF) staat per gebied aangeven welke welstandseisen er zijn. Zo kunt u van te voren rekening houden met welstand.

Kunt u de PDF niet goed lezen? Gebruik dan de meer toegankelijke versie van onze welstandsnota