Welstand

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt uw plan ook getoetst aan de welstandseisen. In de welstandsnota staat per gebied aangeven welke welstandseisen er zijn. Zo kunt u van te voren rekening houden met welstand.