Bijstand voor zelfstandigen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Beschrijving

Starten met een eigen bedrijf vanuit een bijstandsuitkering

Wilt u vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon om dit te bespreken.

Gevestigde ondernemers met financiële problemen

Hebt u een eigen bedrijf en gaat het tijdelijk financieel niet goed? Dan is misschien bijstand voor zelfstandigen mogelijk (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004). Er bestaan twee soorten uitkeringen:

  1. U krijgt of leent bedrijfskapitaal
  2. U krijgt of leent aanvulling op uw inkomen tot de bijstandsnorm

Beëindigende zelfstandigen

Als u moet stoppen met uw bedrijf, kan u in de afbouwfase een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen om uw inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau.

Aanvragen

Voor meer informatie over aanvragen kunt u contact opnemen met Menso Ondernemen

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor bijstand voor zelfstandigen, volgt een gesprek met een medewerker van Menso Ondernemen. Vervolgens wordt bepaald of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor financiële steun (aanvulling op inkomen of afsluiten van een bedrijfskrediet). Voorwaarden zijn in elk geval:

  • U hebt in elk geval 12 maanden kunnen leven van inkomsten uit uw bedrijf.
  • Er is zicht op verbetering: uw onderneming is op termijn levensvatbaar. Dit betekent dat er onderzoek ingesteld kan worden naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Als u voor 1 januari 1960 bent geboren, dan kunt u ook in aanmerking komen als uw bedrijf niet-levensvatbaar is.
  • Het gezinsinkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm, die van toepassing is op uw situatie.
  • U kunt nergens anders geld lenen.

Menso brengt een advies uit aan de gemeente over het besluit op uw aanvraag. De gemeente stelt dit besluit op. Menso maakt dit besluit aan u bekend.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de actuele bedragen voor het verstrekken van bedrijfskapitaal.

Bezwaar

Menso Ondernemen laat u weten wat het besluit is op uw aanvraag. Dit besluit wordt door de gemeente gemaakt na advies van Menso. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken na verzenddatum.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u het niet met ons besluit eens bent

Mocht u het niet eens zijn met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kun u beroep aantekenen bij de rechtbank. 

Contact

Voor meer informatie over aanvragen kunt u contact opnemen met Menso Ondernemen.

Wet en regelgeving

Meer informatie