Bijstand voor zelfstandigen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Beschrijving

Starten met een eigen bedrijf vanuit een bijstandsuitkering

Wilt u vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon om dit te bespreken.

Gevestigde ondernemers met financiële problemen

Hebt u een eigen bedrijf en gaat het tijdelijk financieel niet goed? Dan is misschien bijstand voor zelfstandigen mogelijk (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004). Er bestaan twee soorten uitkeringen:

  1. U krijgt of leent bedrijfskapitaalexterne-link-icoon
  2. U krijgt of leent aanvulling op uw inkomen tot de bijstandsnormexterne-link-icoon

Beëindigende zelfstandigen

Als u moet stoppen met uw bedrijf, kan u in de afbouwfase een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen om uw inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau.

Aanvragen

Voor meer informatie over aanvragen kunt u contact opnemen met Menso Ondernemenexterne-link-icoon

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor bijstand voor zelfstandigen, volgt een gesprek met een medewerker van Menso Ondernemenexterne-link-icoon. Vervolgens wordt bepaald of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor financiële steun (aanvulling op inkomen of afsluiten van een bedrijfskrediet). Voorwaarden zijn in elk geval:

  • U hebt in elk geval 12 maanden kunnen leven van inkomsten uit uw bedrijf.
  • Er is zicht op verbetering: uw onderneming is op termijn levensvatbaar. Dit betekent dat er onderzoek ingesteld kan worden naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Als u voor 1 januari 1960 bent geboren, dan kunt u ook in aanmerking komen als uw bedrijf niet-levensvatbaar is.
  • Het gezinsinkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm, die van toepassing is op uw situatie.
  • U kunt nergens anders geld lenen.

Menso brengt een advies uit aan de gemeente over het besluit op uw aanvraag. De gemeente stelt dit besluit op. Menso maakt dit besluit aan u bekend.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon vindt u de actuele bedragen voor het verstrekken van bedrijfskapitaal.

Bezwaar

Menso Ondernemen laat u weten wat het besluit is op uw aanvraag. Dit besluit wordt door de gemeente gemaakt na advies van Menso. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaarexterne-link-icoon maken tegen het besluit binnen zes weken na verzenddatum.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u het niet met ons besluit eens bent

Mocht u het niet eens zijn met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kun u beroepexterne-link-icoon aantekenen bij de rechtbank. 

Contact

Voor meer informatie over aanvragen kunt u contact opnemen met Menso Ondernemenexterne-link-icoon.

Wet en regelgeving

Meer informatie