Circulaire economie

Wij vinden het belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom zijn wij druk bezig met het stimuleren van afval scheiden en recyclen. De bouwsector, het bedrijfsleven en het onderwijs zijn de belangrijkste voorbeelden als het gaat om het stimuleren van de lokale circulaire economie.

We zijn al bezig met:

 • het verbeteren van onze afvalscheiding;
 • de mogelijkheden om het gescheiden afval te hergebruiken bij woningbouw;
 • het stimuleren van bedrijven om producten een tweede leven te geven;
 • het promoten van de afvalcoach en de afvalwijzer.

We gaan werken aan:

 • de verbetering van de rol van buurtkamers, de ruilgoederenbank en het buurtbedrijf;
 • het hergebruiken van materialen bij woningbouw en gebiedsontwikkeling samen met woningbouwcorporaties;
 • het ontwikkelen van biobased materialen bij de verschuiving naar duurzame landbouw;
 • de bewustwording en opleiding van scholieren over het hergebruiken van materialen;
 • het gebruiken van GFT-afval als compost;
 • de verbetering van het afvalbrengpunt en te groeien naar een grondstoffencentrum;
 • de ondersteuning van het gebruik van streekproducten;
 • de haalbaarheid van repair-cafés.