Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van onze gemeente. Om dit goed te kunnen doen zijn de raadsleden graag op de hoogte van wat er bij inwoners, bedrijven en instellingen leeft.

Wilt u contact met de gemeenteraad en zo uw invloed uitoefenen? Er zijn verschillende manieren waarop u zelf contact kunt zoeken: een brief of e-mail sturen, inspreken of de gemeenteraad uitnodigen voor een werkbezoek.

Een brief of e-mail sturen

Een makkelijke manier om iets onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen is via het sturen van een brief of e-mail. Op deze wijze kunt u alles naar voren brengen wat u belangrijk vindt. U kunt dan eventueel ook tekeningen, foto’s of overzichten meesturen. Brieven en e-mails die u aan de gemeenteraad stuurt zijn openbaar en komen in de raadsvergadering aan de orde op de lijst ingekomen stukken.

Wilt u een brief of e-mail aan alle raadsleden sturen? Dit kan via griffie@borger-odoorn.nl.

Contact met een fractie of raadslid

Wilt u contact met afzonderlijke fracties of raadsleden? Dan kunt u dat het makkelijkst via een e-mail doen. Het e-mailadres van elk raadslid vindt u in het overzicht van raadsledenexterne-link-icoon.

Vergaderingen bijwonen

Wilt u een vergadering van de raad volgen? Dat kan! De vergaderingen van de raad zijn openbaar. U kunt deze bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal of thuis via de websiteexterne-link-icoon live meekijken.

De raad uitnodigen

Wilt u als buurtvereniging, bedrijf of belangengroep de gemeenteraad uitnodigen voor een werkbezoek? Neem dan contact op met de griffieexterne-link-icoon om de mogelijkheden te bespreken.