huis met zonnepanelen

Energie

Het thema energie oftewel energietransitie in onze gemeente is groot. We zetten stappen om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze staan in lijn met de doelen voor 2030 en 2050 uit de Klimaatwet. Hierbij richten wij ons op energiebesparing, het verduurzamen van gebouwen en de inzet van duurzame warmtebronnen. De onderwerpen elektriciteit en het aargasvrij maken van huizen en gebouwen zijn de belangrijksten binnen dit thema.

Hoe bespaart u energie?

Als gemeente zijn wij al druk bezig met het thema energie. Kijk vooral op onze website voor tips hoe u energie bespaart. Voor gratis persoonlijk advies bij u thuis kunt u contact opnemen met de energiecoaches van de gemeente of het Fixteam. Daarnaast zijn er diverse subsidies waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

Elektriciteit

Bij het opwekken van energie spelen zonnepanelen een grote rol. Bijna de helft van de huishoudens in Borger-Odoorn heeft al zonnepanelen. Als gemeente denken we bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen op parkeerplaatsen.

Ook gaan we ons best doen om meer gebruik te maken van groen gas en waterstof. Hierbij staan we open voor lokale initiatieven, zodat onze inwoners en ondernemers ook meeprofiteren van de opbrengsten. Bovendien is het verbeteren van het elektriciteitsnetwerk en energiesopslag belangrijk. 

We zijn al bezig met:

 • het opwekken van duurzame energie: bijna 96% van ons doel is bereikt;
 • verbetering van het elektriciteitsnet;
 • productie van groene waterstof samen met zonnepark Vloeivelden Hollandia;
 • het adviseren van bedrijven bij gebruik van hun netwerkcapaciteit (via 'Ik ben Drents ondernemer' (IBDO)).

We gaan werken aan:

 • kansen voor Noord-Nederland in het gebruik van waterstof;
 • een onderzoek naar inzet van groen gas en warmte-energie uit oppervlaktewater;
 • plannen voor investeringen in het energienet met de netbeheerder;
 • de mogelijkheden voor energieopslag;
 • slimme combinaties in wijken en dorpen bij veranderingen in het energienetwerk en aanpassingen van wegen en groen.

Aardgasvrije gebouwen en huizen

We gaan ervoor om de gebouwen in de gemeente CO2-neutraal en aardgasvrij te maken. Hiervoor willen we huizen en bedrijfsgebouwen verduurzamen. Veel inwoners zijn hiermee al goed op weg! Ook inwoners met een kleine portemonnee gaan we helpen met verduurzamen. We willen uiteindelijk allemaal lagere energielasten en meer comfort. Hiervoor komen er wijkuitvoeringsplannen waarin we per wijk kijken naar passende maatregelen.

We zijn al bezig met:

 • wijkuitvoeringsplannen in Valthe en Borger-Noord om de woningen aardgasvrij te krijgen;
 • het plan toekomstbestendig-wonen in 2e Exloërmond;
 • inwoners onafhankelijk adviseren over CO2-neutraal wonen, met behulp van het Drents Energieloket (DEL);
 • het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed (sportvoorzieningen en scholen);
 • de verduurzaming van sociale huurwoningen in samenwerking met de woningcorporaties;
 • energiebesparingstips, de inzet van energiecoaches en energiemarkten;
 • een energiebesparingsbudget in onze starterslening;
 • testen van toekomstbestendige bedrijventerreinen op Drentse Poort in Nieuw-Buinen;
 • het vervangen van straatlantaarns naar duurzame LED-lantaarns.

We gaan werken aan:

 • bouwen van nieuwe duurzame en aardgasvrije woningen;
 • een ruimtelijk kader voor de realisatie van kleine windmolens op boerenerven en daken;
 • de kansen en mogelijkheden voor zon op dak;
 • de Transitievisie Warmte;
 • een Lokale Isolatiestrategie om inwoners te ondersteunen bij het isoleren van woningen;
 • verduurzamen van onze bedrijventerreinen, dit in samenwerking met de ondernemers (Borger, 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen);
 • duurzaam en circulair toerisme;
 • informeren van inwoners om hen te overtuigen om huizen en gebouwen samen te verduurzamen;
 • bijpassende maatregelen op gebied van energiearmoede voor iedere inwoner;
 • de mogelijkheden van een energiefonds;
 • verduurzaming van landbouw, dit in samenwerking met regionale partners.