Geplande wegwerkzaamheden

Hieronder staat vermeld welke wegen en fietspaden in onze gemeente binnenkort worden gerenoveerd.

Borger

 • Stroetendijk

Waar: Stroetendijk
Wat: Vervangen  van de wegverharding
Uitvoering: In uitvoering, september t/m november 2023.

Buinerveen

 • Hoofdstraat/Zuiderdiep

Waar: Hoofdstraat/Zuiderdiep
Wat: De weg, het fietspad, het voetpad en de parkeerstrook wordt geheel gereconstrueerd. Plannen hiervoor worden in samenwerking met de aanwonenden gemaakt. Ook Enexis en de WMD verbeteren hun leidingen.
Uitvoering: juni 2024 - juli 2025 

Meer informatie over het project Hoofdstraat Buinerveen en Zuiderdiep 

Ees

 • Buinerweg

Waar: Buinerweg, tussen de dorpsstraat en de komgrens.
Wat: Wij ontvangen regelmatig klachten over het (fiets)comfort van de weg. De voegwijdte tussen de stenen is groot en de klinkers hebben een slechte kwaliteit. Het hoofdriool is ook aan vervanging toe. We zorgen voor een goede afstroming door een nieuw riool onder de wegverharding te leggen. Ook verbeteren we het groen door enkele bomen te vervangen.
Uitvoering: nog te bepalen

Exloo

 • Oostvleddersdijk

Waar: Oostvleddersdijk
Wat: De klinkers worden vervangen door beton.
Uitvoering: nog te bepalen

Exloo/Valthe

 • Valtherweg/Exloërweg

Waar: Valtherweg/Exloërweg
Wat: Rijbaan binnen de kom inrichten als 30 km zone en buiten de kom 60 km zone. Aanbrengen verkeersremmende maatregelen in bestaande weg. Vooraf aan de werkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd.
Uitvoering: eind september 2023 - begin 2024

Meer informatie over het project Herinrichting Valtherweg-Exloërweg.

1e Exloërmond

 • Fietspad 1e Exloërmond

Waar: Fietspad 1e Exloërmond, tussen Exloërveen en de inrit van huisnummer 20.
Wat: We vervangen de verharding van asfalt voor beton.
Uitvoering: 2e helft 2023

Klijndijk

Waar: Slenerweg, tussen de rotonde Hoofdweg en de gemeentegrens.
Wat: We brengen een nieuwe deklaag van asfalt aan en herstellen de grasbetontegels langs de rand.
Uitvoering: In uitvoering, september - medio oktober 2023.

Nieuw-Buinen

 • Begoniastraat

Waar: Begoniastraat, tussen 2/3e van de weg en de Parklaan
Wat: Deze weg wordt opnieuw gestraat en deels nieuw ingericht. De weg wordt daarbij ook voorzien van nieuwe LED-verlichting. Ook worden enkele bomen, de groensingel en het gras (deels) vernieuwd
Uitvoering: In uitvoering, juni 2023 - oktober 2023.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Begoniastraat

 • Parklaan

Waar: Parklaan. tussen de parallelweg 28 en 60
Wat: Nieuwe bestrating van de voetpaden. De werkzaamheden worden gecombineerd met het vernieuwen van de kabels en leidingen. De weg wordt daarbij ook voorzien van nieuwe LED-verlichting
Uitvoering: Begin 2024

Bekijk de tekening over de werkzaamheden aan de Parklaan in Nieuw-Buinen

 • Dwarsdiep

Waar: Dwarskade
Wat: Met dit project wordt de positie van de fiets verbeterd door de Dwarskade her in te richten als fietsstraat. Ook worden de kruispunten met de Parklaan en het Noorderdiep verbeterd
Uitvoering: In de week van 25 tot 29 september 2023

Meer informatie over het project Dwarskade/Dwarsdiep

Odoorn

 • Hoofdstraat 

Waar: Hoofdstraat (Zuidelijk komportaal)
Wat: We vervangen de klinkers door rood asfalt zoals het noorderlijk komportaal bij de begraafplaats. 
Uitvoering: 2e helft 2023

Odoornerveen/Klijndijk

 • Slenerweg

Waar: Slenerweg tussen de Zijtak en ’t Haantje
Wat: Het asfalt dat er nu ligt opnieuw in model frezen en de kuilen in de weg vullen we op met nieuw asfalt. Daarna brengen we over de hele rijbaan een nieuwe laag asfalt aan. De huidige strook bermverharding langs de rijbaan vervangen we door een nieuwe strook bermverharding.
Uitvoering: september-oktober 2023

2e Valthermond

 • Dikbroeken-Oost

Waar: Dikbroeken-Oost, tussen de Dr. Mondenweg en 2e Valthermond
Wat: Deze weg is de verbinding tussen de Drentse Mondenweg en de Westerstraat in Ter Apel in 2e Valthermond. De weg en de aanliggende graskeienstrook wordt vernieuwd. De weg wordt ook afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van landbouwverkeer. Tussen 2e Valthermond en Westerstraat wordt een landbouwsluis aangebracht
Uitvoering: In uitvoering, september 2023 - oktober 2023.

Valthe

 • Exloërweg

Waar: Exloërweg, tussen de Hondsrugweg en de Weerdingerweg
Wat: We willen de verkeersveiligheid verbeteren. De veiligheid van de fietser vinden wij bij dit plan erg belangrijk
Uitvoering: Nog te bepalen.

Meer informatie over het project Verkeersveiligheid Exloërweg.

Valthermond

 • Exloërweg

Waar: Laan 1917 en Musselweg
Wat: We verbeteren de weg door molgoten en straatkolken te herstellen
Uitvoering: 2e helft 2023

 • Vrijheidslaan 

Waar: Vrijheidslaan, tussen het Zuiderdiep en Noorderdiep.
Wat: De bestaande verharding van de weg wordt vervangen door nieuwe. Ook de aanliggende voetpaden worden herstraat. De kruising Vrijheidslaan met de Rooilaan krijgt een afwijkende kleur en wordt verhoogd aangelegd. De omgeving van het gedenkmonument wordt opgeknapt met nieuwe bestrating en beplanting. De beplanting wordt later in het najaar/voorjaar aangebracht.
Uitvoering: 11 september tot medio oktober

De tekening van de aanpassingen aan de Vrijheidslaan staat onderaan deze pagina.

 • Zuiderdiep

Waar: Fietspad Zuiderdiep, tussen de 49e Laan en Drentse Mondenweg.
Wat: We vervangen de verharding van asfalt voor beton.
Uitvoering: 2e helft 2023

Valthermond/2e Exloërmond

Waar: Zuiderdiepen
Wat: We voorzien wegkruisingen van een nieuwe rode deklaag van asfalt.
Uitvoering: Woensdag 20 september tot en met 22 september

Verschillende plekken in onze gemeente

 • Voetpaden verbeteren

Waar: Verschillende straten in de hele gemeente
Wat: Wij verbeteren voetpaden in de hele gemeente
Uitvoering: September 2023 tot en met 2026.

 • Aanleg ondergrondse hoogspanningskabel 

Waar: Langs de AG Wildervanckweg N366
Wat: Het bouwen van een nieuw hoog- en middenspanningsstation op het bedrijvenpark Zuid-Groningen. De nieuwe ondergrondse kabel loopt onder het kanaal door en verbindt dit station op de bestaande hoogspanningsverbinding
Uitvoering: 2023 .

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande projecten? Neem dan contact op met de heer M. Kappen of de heer M. Bolk.