Geplande wegwerkzaamheden

Hieronder staat vermeld welke wegen en fietspaden in onze gemeente binnenkort worden gerenoveerd.

Buinen

 • Eilandenweg

Waar: Eilandenweg (Hoofdstraat – 200 m noordelijk)
Wat: Het weggedeelte wordt opnieuw gestraat en voorzien van een nieuwe fundering.
Uitvoering: Juli 2022 

Buinerveen

 • Hoofdstraat/Zuiderdiep

Waar: Hoofdstraat/Zuiderdiep
Wat: De weg, het fietspad, het voetpad en de parkeerstrook wordt geheel gereconstrueerd. Plannen hiervoor worden in samenwerking met de aanwonenden gemaakt. Ook Enexis en de WMD verbeteren hun leidingen.
Uitvoering: Augustus 2022 – September 2023

Meer informatie over het project Hoofdstraat Buinerveen en Zuiderdiep 

Eeserveen

 • Kanaalstraat

Waar: Kanaalstraat (Bosweg – Groene Dijk)
Wat: Opnieuw straten van de bestaande klinkers op een nieuwe fundering.
Uitvoering: Juli 2022 

Exloo

 • Exloërweg

Waar: Fietspad langs Exloërweg (komgrens Odoorn – parkeerplaats bij de Leewalweg)
Wat: Dit fietspad wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
Uitvoering: juli 2022

 • Oostvleddersdijk

Waar: Oostvleddersdijk, Exloo
Wat: De klinkers worden vervangen door beton.
Uitvoering: nog te bepalen

 • Oude Kampweg

Waar: Oude Kampweg Exloo
Wat: Verbeteren verlichting
Uitvoering: november 2022

Exloo/Valthe

 • Valtherweg/Exloërweg

Waar: Valtherweg/Exloërweg
Wat: Rijbaan binnen de kom inrichten als 30 km zone en buiten de kom 60 km zone. Aanbrengen verkeersremmende maatregelen in bestaande weg. Vooraf aan de werkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd.
Uitvoering:  november 2022 – mei 2023

Meer informatie over het project Herinrichting Valtherweg-Exloërweg.

Klijndijk

 • Hoofdweg N34

Waar: Afslag Hoofdweg N34
Wat: Het fysiek afsluiten van de Hoofdweg (tussen afslag Emmen-Noord en Klijndijk) voor doorgaand verkeer.
Uitvoering: Juli 2022

Meer informatie over het project aan de Afsluiting Hoofdweg Klijndijk.

Nieuw Buinen

 • Begoniastraat

Waar: Begoniastraat (2/3e weg – Parklaan)
Wat: Deze weg wordt opnieuw gestraat en deels nieuw ingericht. De weg wordt daarbij ook voorzien van nieuwe LED-verlichting. Ook worden enkele bomen, de groensingel en het gras (deels) vernieuwd.
Uitvoering: September – Oktober 2022

 • Parklaan

Waar: Parklaan (parallelweg 28 t/m 60)
Wat: Nieuwe bestrating van dit weggedeelte wordt gecombineerd met de werkzaamheden aan de Begoniastraat. De weg wordt daarbij ook voorzien van nieuwe LED-verlichting.
Uitvoering: September – Oktober 2022

 • Dwarskade

Waar: Dwarskade
Wat: Met dit project wordt de positie van de fiets verbeterd door de Dwarskade her in te richten als fietsstraat.
Uitvoering: nog te bepalen

Meer informatie over het project Dwarskade/Dwarsdiep

Tweede Valthermond

 • Dikbroeken-Oost

Waar: Dikbroeken-Oost (Dr. Mondenweg – 2e Valthermond)
Wat: Deze weg is de verbinding tussen de Drentse Mondenweg naar de Westerstraat in Ter Apel in 2e Valthermond. Het project knapt de weg en de aanliggende graskeienstrook op. Verkeersmaatregelen worden nog nader uitgewerkt, mochten deze nodig zijn.
Uitvoering: September – Oktober 2022 

Valthe

 • Exloërweg

Waar: Exloërweg, tussen de Hondsrugweg en de Weerdingerweg
Wat: We willen de verkeersveiligheid verbeteren. De veiligheid van de fietser vinden wij bij dit plan erg belangrijk.
Uitvoering: nog te bepalen

Meer informatie over het project Verkeersveiligheid Exloërweg.

Valthermond

 • 49e Laan

Waar: 49e Laan
Wat: De afwatering van de weg wordt verbeterd door het aanleggen van nieuwe molgoten. Ook krijgt het asfaltwegdek een nieuwe deklaag.
Uitvoering: Juli 2022

Verschillende plekken in onze gemeente

 • Waar: Verschillende straten in de hele gemeente
 • Wat: Verduurzaming algemeen, zoals het vervangen van oude armaturen door nieuwe. Daar waar nodig bijplaatsen en verplaatsen van masten binnen de bebouwde kom.
 • Uitvoering: november 2022

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande projecten? Neem dan contact op met de heer R. Braam of de heer M. Kappen.