Geplande wegwerkzaamheden

Hieronder staat vermeld welke wegen en fietspaden in onze gemeente binnenkort worden gerenoveerd.

Buinerveen

 • Hoofdstraat/Zuiderdiep

Waar: Hoofdstraat/Zuiderdiep
Wat: De weg, het fietspad, het voetpad en de parkeerstrook wordt geheel gereconstrueerd. Plannen hiervoor worden in samenwerking met de aanwonenden gemaakt. Ook Enexis en de WMD verbeteren hun leidingen.
Uitvoering: juni 2023 - juli 2024 

Meer informatie over het project Hoofdstraat Buinerveen en Zuiderdiep 

Exloo

 • Oostvleddersdijk

Waar: Oostvleddersdijk, Exloo
Wat: De klinkers worden vervangen door beton.
Uitvoering: nog te bepalen

Exloo/Valthe

 • Valtherweg/Exloërweg

Waar: Valtherweg/Exloërweg
Wat: Rijbaan binnen de kom inrichten als 30 km zone en buiten de kom 60 km zone. Aanbrengen verkeersremmende maatregelen in bestaande weg. Vooraf aan de werkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd.
Uitvoering: juni 2023 - september 2023

Meer informatie over het project Herinrichting Valtherweg-Exloërweg.

Nieuw Buinen

 • Begoniastraat

Waar: Begoniastraat (2/3e weg – Parklaan)
Wat: Deze weg wordt opnieuw gestraat en deels nieuw ingericht. De weg wordt daarbij ook voorzien van nieuwe LED-verlichting. Ook worden enkele bomen, de groensingel en het gras (deels) vernieuwd.
Uitvoering: januari 2023 - oktober 2023

 • Parklaan

Waar: Parklaan (parallelweg 28 t/m 60)
Wat: Nieuwe bestrating van dit weggedeelte wordt gecombineerd met de werkzaamheden aan de Begoniastraat. De weg wordt daarbij ook voorzien van nieuwe LED-verlichting.
Uitvoering: september 2023 - oktober 2023

 • Dwarskade

Waar: Dwarskade
Wat: Met dit project wordt de positie van de fiets verbeterd door de Dwarskade her in te richten als fietsstraat.
Uitvoering: juni 2023 - oktober 2023

Meer informatie over het project Dwarskade/Dwarsdiep

2e Valthermond

 • Dikbroeken-Oost

Waar: Dikbroeken-Oost (Dr. Mondenweg – 2e Valthermond)
Wat: Deze weg is de verbinding tussen de Drentse Mondenweg en de Westerstraat in Ter Apel in 2e Valthermond. De waterleiding wordt vernieuwd door de WMD. De weg en de aanliggende graskeienstrook wordt vernieuwd na de werkzaamheden aan de waterleiding. De weg wordt ook afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van landbouwverkeer. Tussen 2e Valthermond en Westerstraat wordt een landbouwsluis aangebracht. 
Uitvoering: mei 2023 - juli 2023

Valthe

 • Exloërweg

Waar: Exloërweg, tussen de Hondsrugweg en de Weerdingerweg
Wat: We willen de verkeersveiligheid verbeteren. De veiligheid van de fietser vinden wij bij dit plan erg belangrijk.
Uitvoering: nog te bepalen

Meer informatie over het project Verkeersveiligheid Exloërweg.

Valthermond

 • 49e Laan

Waar: 49e Laan
Wat: De afwatering van de weg wordt verbeterd door het aanleggen van nieuwe molgoten. Ook krijgt het asfaltwegdek een nieuwe deklaag.
Uitvoering: maart 2023 - juli 2023

Verschillende plekken in onze gemeente

 • Waar: Verschillende straten in de hele gemeente
 • Wat: Verduurzaming algemeen, zoals het vervangen van oude armaturen door nieuwe. Daar waar nodig bijplaatsen en verplaatsen van masten binnen de bebouwde kom.
 • Uitvoering: november 2022 - februari 2023

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande projecten? Neem dan contact op met de heer M. Kappen.