Graven verwijderen

Wij willen oude graven (inclusief overblijfselen) verwijderen om zo ruimte te maken voor nieuwe graven. Oude graven zijn graven die slecht worden onderhouden of waarvan de termijn is verlopen.

Graven ruimen

Van de meeste oude graven zijn bij ons geen nabestaanden bekend. Wij proberen de nabestaanden te vinden via bordjes bij de graven, borden bij de grafvakken, mededelingenborden op de begraafplaats, onze website en/of oproepen in de krant.

Als een nabestaande reageert op onze oproep, krijgt hij of zij een jaar de tijd om rechthebbende te worden en de grafbedekking te (laten) herstellen

Historische graven

Bijzondere of belangrijke historische graven willen wij graag bewaren. Daarom toetsen we graven voordat ze verwijderd worden eerst aan de lijst van historische graven. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en verwijderen van grafbedekkingen die op deze lijst voorkomen.

Beoordeling

Alle graven op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn beoordeeld op historische waarden. Dat is gedaan met een quick scan van Bureau Funeraire Adviezen en inventarisaties van cultuurhistorische verenigingen/werkgroepen en andere vrijwilligers (op basis van een minicursus). 

Op basis van de quick scan is op delen van de begraafplaatsen aanvullend onderzoek uitgevoerd. De conceptlijsten vindt u hier.

Werkzaamheden op de begraafplaatsen

Op de meeste begraafplaatsen zijn de graven gecontroleerd. Er is gekeken naar de staat van het onderhoud en naar de grafrechten. Sommige graven gaan wij verwijderen.

In 2022 worden er graven verwijderd op de begraafplaatsen Nieuw-Buinen 32 en Nieuw-Buinen 42. In 2023 doen we dit in Borger. Op deze begraafplaatsen verwijderen wij van sommige graven de grafstenen of gedenktekens. Op de begraafplaatsen 2e Exloërmond en Odoorn hebben wij van een aantal graven ook de stoffelijke overschotten geruimd. Zo hebben we in de toekomst genoeg ruimte voor nieuwe graven. Daarnaast knappen we ook de inrichting (groen en verharding) op een aantal begraafplaatsen op.

Meer informatie