Onderhoud begraafplaatsen

Wij onderhouden het groen, de paden en afscheidingen op de begraafplaatsen. Verder zorgen we voor de aanleg van urnenvoorzieningen, strooiveldjes, renovaties en het verwijderen van oude graven. Bij renovaties gaat het om het herstellen van de groenvoorzieningen, gebouwen, poorten en paden. Wij vinden het belangrijk dat de geschiedenis van de begraafplaatsen behouden blijft. En bekijken daarom per begraafplaats of bepaalde historische elementen of graven behouden moeten worden.

Onderhoud van het graf

Een rechthebbende moet zorgen voor een passende, duurzame grafbedekking (gedenkteken en/of grafbeplanting) van het (urnen)graf en het onderhoud hiervan. De rechthebbende blijft eigenaar van deze grafbedekking tot het einde van de grafrechttermijn. Verder is de rechthebbende risicoaansprakelijk als het gedenkteken schade aanbrengt aan een ander object, mens of dier.

Onderhoud door de gemeente

U kunt een gedenkteken of grafbeplanting jaarlijks tegen betaling door ons laten onderhouden. We maken het gedenkteken dan twee keer per jaar schoon en onderhouden de beplanting. Het inkleuren van de letterplaten, het repareren van scheuren of verzakkingen, het verven van kettingen of het vervangen van beplanting doen wij niet.

Slecht onderhouden grafbedekkingen 

Op verschillende plaatsen zijn grafbedekkingen en gedenktekens in een slechte staat. Wij zullen deze graven verwijderen. Zijn de rechthebbenden bij ons bekend? Dan vragen wij hen om de grafsteen of het gedenkteken te (laten) herstellen of zelf te verwijderen. Zijn de rechthebbenden niet bij ons bekend? Dan plaatsen wij bordjes bij het graf. 

Graf herstellen

In onze gemeente moet de uitstraling van oude (urn)graven zoveel mogelijk worden behouden. Wij zien liever dat u de gedenksteen renoveert en aanpast dan helemaal vernieuwd. 

Wilt u de grafbedekking in originele staat laten herstellen? U heeft hiervoor geen vergunning nodig. U moet dit wel van tevoren bij ons melden. Renovatie mag alleen worden uitgevoerd door een vakspecialist.

Soms is er wel een vergunning nodig

Wilt u de afmetingen of het materiaal van de grafsteen of het gedenkteken veranderen? Dan heeft u wel een vergunning nodig. De vakspecialist vraagt een vergunning aan, voordat hij aan de renovatie begint. Dit is gratis.

De grafbedekking moet voldoen aan de regels voor graven en asbezorging 2012externe-link-icoon. Wij kunnen een vergunning voor het veranderen van grafbedekking of een gedenkteken weigeren.

Afmetingen graf(steen) veranderen zonder vergunning

Zijn er werkzaamheden aan de grafbedekking gedaan waardoor de afmetingen of het materiaal van het gedenkteken veranderen? En is dit gebeurd zonder vergunning? Dan zullen wij u vragen de grafsteen of het gedenkteken te verwijderen. Doet u dit niet? Dan verwijderen wij de grafsteen of het gedenkteken zelf.