Begraven

Een begrafenis regelt u met de begrafenisondernemer. U kunt pas een graf kopen na het overlijden van uw dierbare. De graven worden op rij uitgegeven. Een specifieke plek reserveren is dus niet mogelijk. Begraven en bezorgen van as is mogelijk op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Let op: op zaterdag is het duurder.

Soorten graven

Algemeen graf

Een algemeen graf is bij de gemeente in beheer. Als nabestaanden bent u de gebruiker van een algemeen graf. Een overledene kan daarin voor een periode van 10 jaar worden begraven. Deze periode kan niet worden verlengd. Wel is het mogelijk om na deze periode van 10 jaar de overledene te herbegraven in een particulier graf. De kosten voor herbegraving en grafrechten zijn dan voor rekening van de nabestaanden. Er is geen apart grafvak voor algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar. De periode kan tegen betaling steeds met 10 of 20 jaar worden verlengd. In een particulier graf (met of zonder kelder) kan worden begraven, kunnen drie asbussen worden bijgezet en kan as worden verstrooid.

U kunt voor maximaal twee personen naast elkaar (dubbel graf) grafrechten kopen. Op de begraafplaats Odoorn is een gedeelte waar twee overledenen in plaats van naast elkaar bóven elkaar worden begraven. De kosten van zo’n 2-diep graf zijn lager dan die van een dubbel graf. Op de begraafplaatsen Borger en Odoorn zijn speciale vakken voor kindergraven voor kinderen van 0 tot 1 jaar. Deze graven zijn kleiner en goedkoper.

Een particulier graf wordt voor 10 of 20 jaar uitgegeven aan een rechthebbende, die contactpersoon is voor de gemeente. Deze rechthebbende heeft de rechten en plichten die bij het (urnen)graf horen. De naam van de rechthebbende staat vermeld in de grafakte en kan een graf van zijn of haar voorouders tegen betaling opnieuw gebruiken.

Graven uitgegeven voor 1 april 2012

Huurgraven

Vóór 1 januari 2005 werden er graven uitgegeven voor een periode van 15, 20 en 25 jaar, de zogenoemde huurgraven. Voor de meeste huurgraven geldt dat de termijn al lang is vervallen en de grafbedekking is verwijderd. Als het graf of gedenkteken nog aanwezig is, kunt u zo’n graf behouden door een nieuw grafrecht van 10 of 20 jaar te kopen.

Eigen graven voor bepaalde tijd

Tussen 1 januari 2005 en 1 april 2012 zijn zogenaamde 'eigen' graven voor 20 jaar uitgegeven. Deze graven kunt u verlengen met 10 of 20 jaar. 

Eigen graven voor onbepaalde tijd

Vóór 1 januari 2005 werden eigen graven voor onbepaalde tijd uitgegeven, tot het moment van het sluiten van de begraafplaats.

Oud graf opnieuw gebruiken

Wilt u als rechthebbende een oud graf opnieuw gebruiken? Dan kan dat na een grafrust van minimaal 10 jaar en als er nog minimaal 10 jaar grafrechten beschikbaar zijn. Het stoffelijk overschot wordt opnieuw begraven onderin het graf. Als er onverteerbare resten in het graf aanwezig zijn dan kan het ruimen en opnieuw begraven niet doorgaan. De kosten hiervoor moet u wel betalen.

Wilt u een oud graf opnieuw gebruiken? Dan kunt u een schriftelijk verzoek naar ons toesturen. Dit verzoek kunt u sturen naar:

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo

Herbegraven of cremeren

Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. Wilt u dat uw dierbare een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen? Vraag dan een vergunning tot herbegraven aan.

U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren. Vaak doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor deze vergunning. U kunt alleen een vergunning voor herbegraven of cremeren aanvragen wanneer u de rechthebbende bent van het graf. En u hiervoor zwaarwegende redenen heeft. 

Vergunning opgraven

We beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen we eenmaal verlengen.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Grafrechten overschrijven, verlengen of beëindigen

Een graf (grafrecht) op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u de grafrechten verlengen. U kunt ook afstand doen van uw grafrechten.

Is de rechthebbende overleden? Schrijf de grafrechten dan over. Zijn de grafrechten van een graf niet binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende zijn overgeschreven? Dan kunnen wij de grafrechten en laten vervallen en het graf verwijderen.

Bent u nabestaande en/of rechthebbende? En wilt u de grafrechten van één of meerdere graven op een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Borger-Odoorn op naam overschrijven? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie