Kabels en leidingen

U wilt kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

Beschrijving

U mag alleen kabels en leidingen in de grond aanleggen met onze toestemming. Toestemming is niet nodig als het om uw eigen grond gaat en het aanleggen zonder machine doet. 

Graafmelding

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC)externe-link-icoon van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

De gemeentelijke Telecommunciatieverordening is dan ook van toepassing. De toestemming voor overige kabels en leidingen, zoals voor gas, water en electriciteit is privaatrechtelijk van aard. Dat wil zeggen, dat deze toestemming haar grondslag niet vindt in een wet of gemeentelijke verordening, maar op basis van het eigendomsrecht over de grond, waarin de kabels en leidingen worden gelegd. 

Gaat het om leidingen voor gevaarlijke stoffen? Dan doet u ook een melding via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Aanvragen

Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Of u vraagt de toestemming digitaal aan via het MOOR platformexterne-link-icoon.
 • U heeft nodig:
  • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
  • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen

Voorwaarden

 • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
 • Alleen bij leidingen met gevaarlijke inhoud, zoals gas: de kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

Kosten

De toestemming voor het leggen van kabels en leidingen kost niets (geen leges).

Bezwaar

U kunt bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroepexterne-link-icoon aan bij de rechtbank.

U kunt geen bezwaar maken tegen onze beslissing over het geven van toestemming voor het aanleggen van overige kabels en leidingen, zoals voor gas, water en elektriciteit (Algemene wet bestuursrecht). Bent u het niet eens met een privaatrechtelijke beslissing? Ga dan met ons in overleg. Bent u daarna niet tevreden? Dan kunt u naar de rechter. 

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie