(Markt)standplaats

Elke dinsdagochtend is aan de Torenlaan in Borger een gezellige weekmarkt. De markt is open van 8.30 tot 12.00 uur.

Marktstandplaats aanvragen

Wilt u een vaste standplaats op een (jaar)markt of bij een (jaar)evenement? Neem dan eerst contact op met de marktmeester. De marktmeester controleert of er plaats beschikbaar is. Daarna kunt u een marktstandplaats aanvragen. U vult hiervoor een formulier in. Een eenmalige standplaats is niet mogelijk.

Kosten

Voor een marktstandplaats betaalt u huur per dag, week of maand. De kosten hangen af van de plaats.

Hoelang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij één keer verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen of reclame te maken? Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond.

Voorwaarden

Bij het beoordelen van uw aanvraag voor een standplaatsvergunning kijken wij naar:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt;
 • de omvang en het doel van de activiteit;
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit;
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer;
 • het bestemmingsplan;
 • het straatbeeld.

Aanvragen

Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
  • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
  • hoeveel ruimte u nodig heeft

Dit kan ook digitaal. Bedrijven kunnen via eHerkenning een aanvraag indienen.

Kosten

Neem voor de kosten van het innemen van een standplaats contact op met ons.

Hoelang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij één keer verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.