Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

U kunt de Nederlandse nationaliteit opgeven door een verklaring van afstand bij de gemeente te doen. U kunt ook de Nederlandse nationaliteit op andere manieren verliezen. Bijvoorbeeld door het plegen van fraude of een misdrijf.

Beschrijving

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
 • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

Aanvragen

Zo legt u een ‘verklaring van afstand’ af:

 • U neemt contact op en maakt een afspraakexterne-link-icoon.
 • U gaat naar het gemeentehuis.
 • U neemt mee:
  • uw adresgegevens
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit
 • Daarna ondertekent u de verklaring zelf.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de 'verklaring van afstand' zijn:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

 • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
 • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
 • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

Bezwaar

U kunt bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroepexterne-link-icoon aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie