Onroerendezaakbelasting

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Beschrijving

Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning, winkel of kantoorgebouw? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Wij sturen u hiervoor een aanslag onroerendezaakbelasting.

Bent u huurder en geen eigenaar van uw huis? Dan hoeft u geen onroerendezaakbelasting te betalen. Voor bedrijfsruimten is dit anders geregeld. Dan moet zowel eigenaren- als gebruiksbelasting worden betaald. Dus als u een eigenaar bent van een bedrijfsruimte of een bedrijfsruimte huurt, moet u wel ozb betalen.

Wij stellen de ozb op 1 januari vast. Dit doen wij aan de hand van de WOZ-waarde van uw gebouw. U betaalt alleen ozb voor gebouwen waar u op 1 januari eigenaar van bent.

Verkoopt u uw woning?

Als u uw woning in de loop van het jaar verkoopt, worden de bedragen die nog betaald moeten worden verrekend tussen de oude en nieuwe eigenaar. Deze verrekening gebeurt via de notaris bij het overdragen van de verkoopakte. Op de eindafrekening van de notaris kunt u dit controleren. Wij staan hier buiten. Voor ons geldt alleen de situatie per 1 januari.

Aanslag onroerendezaakbelasting bekijken

Voor de onroerendezaakbelasting krijgt u een aanslag van ons. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Dan kunt u uw aanslag digitaal bekijken via het WOZ-loket voor inwoners, WOZ-loket voor bedrijven en via Mijn Overheid. U kunt inloggen met uw DigiD.

Let op: u kunt alleen inloggen als de aanslag op uw eigen naam staat.

Voorwaarden

U betaalt onroerendezaakbelasting als:

  • u eigenaar bent van een (bedrijfs)pand en/of;
  • u huurder of gebruiker bent van een bedrijfspand.

Bent u eigenaar én gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. U betaalt dan gebruiksbelasting en eigenaarsbelasting.

Kosten

De hoogte van de onroerendezaakbelasting in 2023 is:

  • Eigenarenbelasting 0,1574 % van de WOZ-waarde
  • Gebruikersbelasting (alleen voor niet-woningen) 0,1311 % van de WOZ-waarde.

Betaalt u met automatisch incasso? Dan betaalt u per jaar, in 8 termijnen.

Betaalt u met handmatige overboeking? Dan betaalt u per jaar, in 4 termijnen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde en/of met de hoogte van uw onroerendezaakbelasting? Neem dan contact op met ons. Wij beoordelen de aanslag en/of WOZ-waarde opnieuw en proberen er samen met u uit te komen.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag alsnog bezwaar maken. Dit kunt u online doen.

Wet en regelgeving

Meer informatie