WOZ-waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde van uw gebouw of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. U krijgt de WOZ-beschikking eind februari van ons. Als u dat wilt kunt u een taxatieverslag inzien.

Beschrijving

Wij stellen elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Dit doen wij op basis van de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ). Onroerende zaken zijn gebouwen, de grond waar die op staan en percelen waar geen gebouw op staat.

Wij gebruiken de WOZ-waarde om uw aanslag onroerendezaakbelasting externe-link-icoonvast te stellen. De WOZ-waarde op uw aanslag geldt voor het lopende jaar. Het is gebaseerd op de peildatum van 1 januari van het vorige jaar.

Taxatieverslag opvragen

Bent u de eigenaar of huurder van een woning of bedrijf? Dan kunt u bij ons een taxatieverslag van uw woning of bedrijf opvragen. In een taxatieverslag kunt u zien hoe wij de WOZ-waarde van uw pand hebben berekend.

In een taxatieverslag staat onder andere:

 • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
 • de kadastrale gegevens
 • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
  • het soort huis of bedrijf
  • bijgebouwen
  • bouwjaar
  • grootte van de kavel en het object
  • de staat van het onderhoud
 • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen vermeld, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

Waardering woningen

Wij hebben de waarde voor de WOZ-beschikking van dit jaar bepaald naar het waardeniveau op peildatum 1 januari 2023. Gemiddeld gezien steeg de waarde van woningen in vergelijking met vorige jaren. In de tarieven van de onroerendezaakbelasting hebben wij hier rekening mee gehouden.

Als de waardestijging invloed heeft op de waarde van uw woning, dan is dit te zien in verkoopcijfers van vergelijkbare woningen rond 1 januari 2023. De waarde van uw woning is aan de hand van deze verkoopcijfers bepaald. Wij hebben rekening gehouden met onderlinge verschillen.

Vaststelling WOZ-waarde

Uw WOZ-waarde bepalen wij volgens de ‘vrije verkoopwaarde’. Wij houden geen rekening met bijvoorbeeld huur, verhuur, hypotheken en andere zaken zoals erfpacht.

In de meeste gevallen vindt de waardebepaling (taxatie) plaats door uw gebouw of woning te vergelijken met andere onroerende zaken in de gemeente. Verder kijken wij naar de fysieke toestand van uw gebouw of woning per 1 januari van het lopende jaar.

Woning verbouwd of gesloopt?

Heeft u vorig jaar iets aan uw woning verbouwd of gesloopt? Dan geldt de situatie op 1 januari van dit jaar. Ook aan- en verkoop van grondstroken nemen wij mee in de waardebepaling. De waarde van gebouwen die nog in aanbouw zijn, bepalen wij naar de situatie op 1 januari van dit jaar. Eind december van het voorgaande jaar voeren we een controle uit.

WOZ-waarden bekijken

Via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheidexterne-link-icoon kunt u de WOZ-waarden (met bijbehorende waardepeildatum) van woningen bekijken. U kunt zoeken op adres, of een woning (object) selecteren op de kaart. Als u een object gevonden hebt, kunt u kiezen tussen een plattegrondweergave en luchtfoto's.

Let op: per persoon kunt u maximaal 10 objecten in een bepaald tijdsbestek bekijken. De WOZ-waarden van bedrijven zijn niet openbaar.

Aanvragen

Zo bekijkt u uw WOZ-waarde:

 • Aan het begin van het jaar krijgt u van ons een WOZ-beschikking.
 • Hierop staat de WOZ-waarde van uw gebouw of grond. Op de beschikking staat ook hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt.
 • Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is opgebouwd? U kunt het taxatieverslag inzien.

Neem contact op met ons als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

Kosten

Het bekijken van de WOZ-waarde en het taxatieverslag is gratis.

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde of belastingaanslag? Neem dan contactexterne-link-icoon met ons op. Wij beoordelen de aanslag en/of WOZ-waarde opnieuw en proberen er samen met u uit te komen.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag alsnog bezwaarexterne-link-icoon maken. Dit kunt u online doen.

Wet en regelgeving

Meer informatie