Ontheffing wegenverkeerswet

De Wegenverkeerswet is de basis van veel regels en verkeerstekens op de openbare weg in Nederland. Als u (tijdelijke) ontheffing wilt van 1 van deze regels, dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente.

Beschrijving

Als u bijvoorbeeld wilt laden en lossen in een straat die is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Of als u als boer een ontheffing wilt aanvragen omdat u uw akker alleen kunt bereiken via een openbaar fietspad. U kunt dan ontheffing aanvragen om met de tractor op het fietspad te mogen rijden.

Bij wie vraagt u ontheffing aan?

U vraagt ontheffing aan bij:

 • de minister van Infrastructuur & Milieu als het Rijk de wegen beheert;
 • de RDWexterne-link-icoon als uw aanvraag te maken heeft met eisen aan voertuigen;
 • de provincieexterne-link-icoon als de provincie de wegen beheert;
 • het waterschap (het algemeen of dagelijks bestuur) als het waterschap de wegen beheert;
 • de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of een door de raad ingestelde commissie van een gemeente als uw aanvraag te maken heeft met andere dan de hiervoor genoemde wegen;
 • het CBRexterne-link-icoon als het gaat om autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen;
 • Rijkswaterstaat als het gaat om ontheffingen voor rijkswegen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Aanvragen

Wilt u bij ons een ontheffing aanvragen? Stuur ons dan een verklaring met daarin:

 • Geldig kentekenbewijs (indien van toepassing)
 • De reden waarom u een ontheffing aanvraagt
 • Wat voor ontheffing u aanvraagt
 • Plaats
 • Datum
 • Tijdstip

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag voor een ontheffing? Dan kunt u bezwaarexterne-link-icoon maken. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u beroepexterne-link-icoon aantekenen bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie