Restafval

Wij zamelen restafval in. U kunt gebruik maken van de grijze container of de boven- of ondergrondse verzamelcontainers.

Wat is restafval?

Restafval is het afval dat overblijft nadat u het GFT-afval, papier, glas, textiel en andere afvalsoorten ervan heeft gescheiden. Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens en wordt zo omgezet naar energie.

Restafval inleveren

Restafval doet u in de grijze container. Deze wordt 1 keer per 6 weken geleegd. In de AfvalWijzer leest u wanneer uw container wordt geleegd.

Verzamelcontainers

Bewoners van appartementencomplexen hebben geen plek voor containers en maken daarom gebruik van bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers. Het aantal keer dat een verzamelcontainer geleegd wordt, hangt af van het aantal gebruikers. Is de verzamelcontainer eerder vol? Neem dan contact met ons op.

Als afval niet in de verzamelcontainer past, breng het dan naar het afvalbrengpunt. Dump het er niet naast! Afval dat naast de zuil ligt, kan niet door de inzamelwagen worden meegenomen. Het afval op straat geeft een rommelig gezicht, maar trekt ook ongedierte aan.

Voorwaarden inleveren restafval

 • Zet de container op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat. Haal de container dezelfde dag weer van de straat.
 • Sluit het deksel van de container volledig, anders kan de inzamelwagen de container niet optillen en legen.
 • De container mag niet zwaarder zijn dan 80 kg.
 • Stamp het afval niet aan. Dit kan ervoor zorgen dat de container niet helemaal geleegd kan worden.
 • Zet de container met de klepopening richting de straat.
 • Zet de container zo dicht mogelijk aan de straat.
 • Zet de containers in uw buurt aan één kant van de straat, zodat het inzamelvoertuig maar 1 keer door uw straat hoeft te rijden.
 • Zet de container niet bij obstakels, zoals bomen, paaltjes, verkeersborden. Parkeer ook geen auto’s naast een (rij) container(s).
 • Afval op of naast de container wordt niet meegenomen.
 • Doe geen grote stukken afval als tegels en boomstronken in de container. Dit kan het inzamelvoertuig beschadigen.
 • Is uw container beschadigd of kwijt en is dit niet tijdens het legen gebeurd? Dan zijn de kosten voor uzelf.

De medewerkers van de gemeente controleren het gebruik van de containers. De eigenaar van het gedumpte afval kan worden beboet.

Kosten inleveren restafval

De kosten voor het inleveren van restafval zijn:

 • € 0,25 per kilo restafval
 • € 4,00 per leging grijze container voor restafval
 • € 2,00 per leging (klepbeweging) restafval ondergrondse afvalcontainer

Bovenstaande kosten zijn verwerkt in de afvalstoffenheffing. U hoeft deze niet apart te betalen. Bekijk uw afvalkosten per leging van de grijze minicontainer in de AfvalWijzer.

Restafval hergebruiken

Als restafval is ingezameld, gaat het naar een afvalenergiecentrale. Daar wordt het verbrand. Deze verbranding levert stroom en warmte op. Het metaal wordt vervolgens uit het as gehaald en kleiner gemaakt. Het resultaat hiervan heet metaalslakken. De as en de metaalslakken worden hergebruikt in bijvoorbeeld asfalt.

Een klein deel (0,5%) van het afval gaat naar een stortplaats. De zogenoemde 'vuilnisbelt'. Dit is voor afval dat niet hergebruikt kan worden. Als hier GFT-afval tussen zit kan er een broeikasgas (methaan) ontstaan. Het is daarom belangrijk om geen groente-, fruit- en tuinresten bij het restafval te doen.

Wilt u ballonnen oplaten? Maak dan zoveel mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare ballonnen. Zo komt er geen plastic in het milieu.

Container niet geleegd of vergeten?

Is uw container niet geleegd? Bel ons uiterlijk de volgende dag voor 12.00 uur. Wij kijken dan wat we voor u kunnen betekenen