Vergoeding planschade

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u ons om een vergoeding voor de schade vragen.

Beschrijving

Wij kunnen een bestemmingsplan vaststellen of wijzigen. Of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. De schade kan bestaan uit verlies van uw inkomsten of waardevermindering van uw woning. Bijvoorbeeld als wij een weg aanleggen vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert ons of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. Wij beslissen over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

Aanvragen

Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een nieuw of gewijzigd omgevingsplan aan:

 • U neemt contact op met de gemeente
 • U geeft door:
  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening
 • U betaalt de kosten bij uw aanvraag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een planschadevergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder.
 • U kon deze schade niet voorzien op het moment dat u de woning, het bedrijfspand of de grond kocht.
 • U hebt niet op een andere manier een vergoeding gekregen, bijvoorbeeld door onteigening of door een uitkering van een verzekering.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het planologische besluit definitief is geworden.

Tegemoetkoming in schade

Planschade is schade als gevolg van een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente. De schade wordt nooit helemaal vergoed. Daarom spreekt de wet over een "tegemoetkoming in planschade". In ieder geval behoort 2% van het schadebedrag tot het maatschappelijk risico. Dit komt voor rekening van de aanvrager. In de praktijk kan dit percentage hoger zijn.

Waardebepaling

De bepaling van planschade gebeurt via een planologische vergelijking. En dus niet via een vergelijking van de feitelijke situatie. Dit betekent dat gekeken wordt naar de oude maximale planologische mogelijkheden en naar de nieuwe maximale planologische mogelijkheden.

Hoe lang gaat het duren?

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

Kosten

U betaalt € 300,00 vooruit. Dit moeten wij wettelijk van u vragen. U krijgt het bedrag terug, als uw aanvraag wordt geaccepteerd.

Bezwaar

U kunt bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroepexterne-link-icoon aan bij de rechtbank.

Meer informatie