Vergunning intrekken

De gemeente kan uw vergunning intrekken. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Beschrijving

Heeft u een vergunning? Dan kunnen wij deze helemaal of gedeeltelijk intrekken. U moet dan stoppen met de activiteiten waarvoor u een vergunning had. Wij laten dit schriftelijk aan u weten.

Wij kunnen een vergunning intrekken om onder andere de volgende redenen:

  • u houdt zich niet aan de voorschriften.
  • u heeft bij de aanvraag van de vergunning onvoldoende of verkeerde gegevens ingeleverd.
  • u komt niet door het Bibob-onderzoek. Met dit onderzoek controleren wij de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

Bezwaar

U kunt bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de beslissing om uw vergunning in te trekken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroepexterne-link-icoon aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving