Verkennen initiatief

Door het verkennen van het initiatief kunt u beter bepalen hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Beschrijving

Als u van plan bent te gaan bouwen, verbouwen, uitbreiden, de functie van uw gebouw wijzigt of wanneer u wilt afwijken van het bestemmingsplan, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Om te weten of het mogelijk is om een vergunning te krijgen, kunt u eerst uw initiatief verkennen. Uw aanvraag wordt digitaal behandeld. Het is daarom van belang dat u uw plannen aan de hand van de in te dienen stukken, voldoende duidelijk maakt.

Beoordelen van het initiatief

Wij voeren een haalbaarheidsonderzoek voor u uit. Uw plannen worden getoetst aan het bestemmingsplan en ter advisering voorgelegd bij de welstandscommissie. De welstandscommissie is een adviesorgaan van buiten de gemeente. Zij bekijken of het uiterlijk en de verschijningsvorm van uw plannen passen bij de welstandsnota. Als resultaat van de verkenning van uw initiatief ontvangt u van ons een brief waarin staat of uw plan haalbaar is of niet. 

Hoe vraagt u aan?

U kunt een aanvraagformulier invullen. Het formulier staat onderaan deze pagina. Stuur alle relevante gegevens en tekeningen mee. Stuur ons een mail met het ingevulde aanvraagformulier en alle documenten onder vermelding van 'verkennen initiatief'.

Doe altijd eerst een vergunningcheck

In sommige gevallen mag u kleine aanbouwen, dakkapellen in het achterdakvlak en bijvoorbeeld tuinhuisjes zonder omgevingsvergunning bouwen. Daarom raden we u altijd aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket.

 

Aanvragen

Zo dient u een verkennen initiatief in voor een omgevingsvergunning:

  • Ga naar Omgevingsloket
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Geef de gemeente toegang tot uw aanvraag
  • Dien het verkennen initiatief in bij de gemeente

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag verkennen initiatief bedraagt voor 2024: € 225,00

Vraagt u een omgevingsvergunning aan binnen 1 jaar nadat u een antwoord heeft ontvangen op het verkennen initiatief? Dan brengen we 100% van bovenstaande kosten in mindering op de leges van de aanvraag omgevingsvergunning.

Formulieren

Meer informatie