Verklaring omtrent het gedrag

Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Beschrijving

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor leraren, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

 • een visum of werkvergunning aanvraagt
 • tijdelijk werkt
 • als vrijwilliger gaat werken

Kinderopvang en peuterspeelzaal

Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen. Er zijn speciale aanvraagformulieren voor deze medewerkers. 

Vrijwilligers

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dan kunt u gratis een VOG aanvragen bij Justis. VOG’s die bij ons worden aangevraagd komen achteraf niet in aanmerking voor vergoeding.

Aanvragen

Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) altijd aan via Justis (online) of via de gemeente. Vraagt u bij ons een VOG aan? Dan kan dit fysiek of digitaal. 

Digitaal aanvragen

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

 • Vraag aan de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal voor u klaarzetten.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt de VOG online met iDEAL.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Bent u een organisatie, natuurlijk persoon of kinderopvang? Onder het kopje 'formulieren' staat een link naar een aanvraagformulier voor een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Fysiek aanvragen

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie en maak een afspraak bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Maak een afspraak met ons.
 • Lever het ingevulde formulier bij ons in.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • Wij sturen uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Let op: in de machtiging moet duidelijk staan waarvoor u de machtiging afgeeft. In dit geval dus voor de aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag.

Voorwaarden

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justisexterne-link-icoon om te zien wat uw kans op een VOG is.

Hoe lang gaat het duren?

U hoort binnen 4 tot 8 weken of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Heeft u geen strafbare feiten gepleegd? Dan krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

Kosten

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost:

 • voor personen € 41,35 (tarief 2024) 

Wilt u weten hoeveel een VOG online aanvraag via Justis kost? Kijk voor meer informatie op de website van Justisexterne-link-icoon.  

Werkt u als vrijwilliger met kwetsbare mensen? Dan krijgt u de VOG gratis. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.externe-link-icoon

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing van Justis? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar makenexterne-link-icoon tegen het besluit.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie