Vuurwerk opslaan of verkopen

Wilt u vuurwerk opslaan? Doe een melding via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Dan heeft u een verkoopvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Let op

Sinds december 2020 zijn de regels veranderd. U mag sommige soorten vuurwerk niet meer verkopen aan klanten. Zoals zwaarder vuurwerk, knalvuurwerk en vuurpijlen.

Beschrijving

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Voor het opslaan van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding bij de gemeente. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Of professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Aanvragen

Zo doet u een melding voor de opslag van maximaal 10.000 kilo vuurwerk:

Zo vraagt u een omgevingsvergunning milieu aan voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk:

 • U doet de aanvraag bij de provincie via het Online omgevingsloket. U heeft hiervoor eHerkenning
 • U geeft door:
  • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
  • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
  • waar u het vuurwerk wilt opslaan
  • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan

Zo vraagt u een verkoopvergunning aan voor de verkoop van vuurwerk:

 • U neemt contact op met de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

 • U verkoopt consumentenvuurwerk.
 • U verkoopt alleen vuurwerk op 29, 30 en 31 december. Als 1 van deze dagen een zondag is, mag u in plaats van die zondag vuurwerk verkopen op 28 december. Categorie 1 vuurwerk mag u wel het hele jaar door verkopen.
 • U verkoopt per klant maximaal 25 kilo vuurwerk.
 • U geeft elke klant aan wie u vuurwerk verkoopt:
  • een veiligheidsbril
  • een aansteeklont
  • instructies voor veilig gebruik
 • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn.
 • Er ligt maximaal 500 kilo vuurwerk in de verkoopruimte.
 • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

Hoe lang gaat het duren?

Heeft u een vergunning aangevraagd voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk? Wij nemen binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

Heeft u een vergunning aangevraagd voor de verkoop van vuurwerk? Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit over uw aanvraag voor een vergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

Omgevingsvergunning milieu:

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit over uw aanvraag van een omgevingsvergunning milieu (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. En eventueel nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Melding:

Tegen meldingen kunt u geen bezwaar maken.

Verkoopvergunning:

U kunt bezwaar maken tegen ons besluit over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent u het daarna niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie