Woo-verzoek

De Woo geldt vanaf 1 mei 2022. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in wat de overheid doet. In beginsel is alle overheidsinformatie openbaar.

Uitzonderingen

Wij zijn verplicht aan een Woo-verzoek mee te werken en de gevraagde informatie openbaar te maken. Er zijn uitzonderingen op die verplichting.

Beschrijving

Wij geven informatie over ons beleid en onze activiteiten op onze website, in de Week in Week uit en op andere plekken. Wilt u meer (specifieke) informatie inzien? Dan mag u ons met een Woo-verzoek vragen om die documenten openbaar te maken, als wij over die documenten beschikken. U kunt ook Woo-verzoeken bekijken die de afgelopen periode bij ons zijn ingediend.

Wij kunnen u de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie
 • U mag het document bekijken
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud
 • U krijgt informatie over de inhoud
 • U krijgt de informatie via mail

Aanvragen

Iedereen kan de gemeente verzoeken om informatie. U kunt op meerdere manieren een Woo-verzoek indienen:

 • Per post (u kunt uw Woo-verzoek verzenden naar Postbus 3, 7875 ZG Exloo)
 • Via een webformulier (kijk bij formulieren voor het online verzoek)
 • Per e-mail met als onderwerp ‘Woo-verzoek’

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar gemeente@borger-odoorn.nl. Vermeld daarbij duidelijk dat het gaat om een Woo-verzoek. Als u uw Woo-verzoek naar een ander e-mailadres stuurt, dan nemen wij uw Woo-verzoek niet behandeling.

In uw verzoek geeft u aan:

 • Over welk onderwerp (en de daarbij behorende periode) u informatie wilt ontvangen;
 • Welke documenten u daarvan wilt ontvangen;
 • Op welke manier u de documenten wilt bekijken of ontvangen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is ergens binnen de gemeentelijke organisatie vastgelegd (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan;
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen;
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Ook kunnen wij om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat.

Punt

Wij hebben 4 weken de tijd om na ontvangst van uw Woo-verzoek een beslissing te nemen. Deze termijn kunnen wij met 2 weken verlengen. Als er nog andere belanghebbenden bij uw Woo-verzoek betrokken zijn, dan gelden er andere termijnen. Als wij langer dan 4 weken de tijd nodig hebben om een beslissing te nemen, ontvangt u daarvan een bericht.

Kosten

Wij kunnen kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. De tarieven hiervoor vindt u in de Algemene Legesverordening. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie