Woonkostentoeslag

Heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek? U kunt misschien een tijdelijke bijdrage in de woonkosten krijgen. Vraag de woonkostentoeslag aan bij het Werkplein Zuidoost-Drenthe.

Beschrijving

Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

Aanvragen

Zo vraagt u de woonkostentoeslag aan:

 • U vraagt de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.
 • Voor de aanvraag heeft u nodig:
  • een kopie van het identiteitsbewijs van iedereen van 18 jaar of ouder die in uw huis woont
  • een bewijs van uw inkomen, zoals een salarisstrook
  • een overzicht van uw vermogen
  • een overzicht van uw schulden
  • de polissen van uw verzekeringen
  • als u gescheiden bent: uw echtscheidingsgegevens

Voorwaarden

Als u te hoge woonkosten heeft, moet u binnen 1 jaar een goedkopere woning zoeken. Deze termijn kan maximaal met 1 jaar worden verlengd. Krijgt u AOW? Dan geldt deze voorwaarde niet.

De voorwaarden voor de woonkostentoeslag zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U zit niet in de gevangenis, een huis van bewaring of een TBS-kliniek.
 • U kunt geen (volledige) huurtoeslag krijgen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroepexterne-link-icoon aan bij de rechtbank.

Contact

Neem voor meer informatie en het aanvragen van woonkostentoeslag contact op met het Werkplein Zuidoost-Drenthe.

Contactgegevens Werkplein Zuidoost-Drenthe
Telefoon: (0591) 68 55 55
Bezoekadres: Verlengde spoorstraat 2, 7811 GA Emmen
Postadres: Postbus 30011, 7800RA Emmen

Wet en regelgeving