Brandveiligheid

Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. De melding doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels.

Beschrijving

Er zijn landelijke richtlijnenexterne-link-icoon voor het brandveilig gebruiken van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Soms moet u een gebruikersmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u een brandveiligheidsinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie? Zorg dat u kunt laten zien dat de installatie aan de gestelde eisen voldoet.

Advies over brandveiligheid

De gemeentelijke brandweer geeft adviezen over hoe u het brandveilig gebruik van woningen en openbare inrichtingen kunt verbeteren. Deze adviezen zijn gebaseerd op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)externe-link-icoon de Bouwverordeningexterne-link-icoon en het Beleid Bestaande Bouw. 

 • Bouwbesluit

Het Bbl bevat alle technische voorschriften met betrekking tot brandveiligheid. Aan die voorschriften wordt een aanvraag voor een bouwvergunning, onder ander op het gebied van de brandveiligheid, getoetst.

 • Bouwverordening

De gemeentelijke bouwverordeningexterne-link-icoon geeft voorschriften over het brandveilig gebruik van gebouwen. De gebruiker moet tijdens de bouw rekening houden met deze voorschriften.

 • Belangrijk bij (het voorkomen van) brand

Aan de hand van deze adviezen kunnen bouwwerken en woningen beter worden beveiligd tegen branden en de gevolgen van branden. Bij schadeclaims letten verzekeringsmaatschappijen op de getroffen voorzorgsmaatregelen. Vandaar dat brandweeradviezen van belang zijn voor zowel burgers, bedrijven als instellingen.

Aanvragen

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloketexterne-link-icoon
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. U kunt dit direct doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

Wanneer moet u een melding doen?

U doet een melding als:

 • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van de vereiste brandveiligheid heeft
 • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zullen zijn
 • u in het gebouw aan meer dan 4 personen kamers verhuurt

Wanneer vraagt u een omgevingsvergunning aan?

Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning heeft.

U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als:

 • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
 • het gebruik van het gebouw risico’s met zich meebrengt voor de brandveiligheid

Hoe lang gaat het duren?

We nemen binnen 6 maanden een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmaal verlengen met 6 weken.

Bezwaar

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u tegen ons besluit in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over brandveiligheid? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon. Of kijk op Ondernemersplein.nlexterne-link-icoon.

Wet en regelgeving

Meer informatie