Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang beginnen? Vraag dit dan bij ons aan. Wij regelen de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Beschrijving

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten dit bij ons aanvragen. Wij regelen uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)externe-link-icoon.

U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau
 • kinderdagverblijf

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijven wij u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUOexterne-link-icoon.

Aanvragen

Zo start u een kinderopvang:

Lees wat u moet doen als u een kinderopvang wilt startenexterne-link-icoon. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau startenexterne-link-icoon.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

Voorwaarden

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoe lang gaat het duren?

Wij hebben 10 weken de tijd om uw kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen. Wij laten u dat weten.

Bezwaar

U kunt bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroepexterne-link-icoon aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie