Overtreding regels melden

Denkt u dat iemand zich niet aan de regels houdt? Geef dit dan aan ons door.

Beschrijving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u bij ons een handhavingsverzoek indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • bodem(vervuiling);
 • lucht(verontreiniging); en
 • geluid (geluidsoverlast).

Nadat uw verzoek is binnengekomen, kijken wij of de milieuregels zijn overtreden. Zijn er milieuregels overtreden? Dan kunnen we een maatregel (bijvoorbeeld dwangsom) opleggen. Ook kunnen we de overtreder dwingen (bestuursdwang) om de milieuregels na te leven. We kunnen ook besluiten om de vergunning in te trekken.

Aanvragen

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contactexterne-link-icoon op met ons op
 • Geef door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimteexterne-link-icoon doen.

Hoe lang gaat het duren?

Wij zijn verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. Wij doen dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroepexterne-link-icoon aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving