Standplaatsvergunning

Wilt u een kraampje langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen of reclame te maken? Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond.

Wilt u een vaste standplaats op een (jaar)markt of een (jaar)evenement? Dan kunt u een marktstandplaats aanvragen.

Aanvragen

Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

 • U neemt contact op met ons
 • U geeft door:
  • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
  • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
  • hoeveel ruimte u nodig heeft

Voorwaarden

Bij het beoordelen van uw aanvraag voor een standplaatsvergunning kijken wij naar:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

Hoe lang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

Kosten

Een vergunning voor een standplaats kost:

 • voor 1 dag € 14,70
 • voor 1 week € 24,45
 • voor 1 maand: € 78,40 
 • voor onbepaalde tijd: € 206,00

(tarieven 2023)

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.