Standplaatsvergunning

Wilt u een kraampje langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen of reclame te maken? Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond.

Wilt u een vaste standplaats op een (jaar)markt of een (jaar)evenement? Dan kunt u een marktstandplaatsexterne-link-icoon aanvragen.

Aanvragen

Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

 • U neemt contact op met ons
 • U geeft door:
  • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
  • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
  • hoeveel ruimte u nodig heeft

Voorwaarden

Bij het beoordelen van uw aanvraag voor een standplaatsvergunning kijken wij naar:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats:

voor één dag

15,10

voor één week

25,10

voor één maand

80,55

voor onbepaalde tijd

211,65

(tarief 2024)

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.