Watervergunning

Gebruikt u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater? Dan heeft u misschien een watervergunning nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.

Beschrijving

U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost. Bijvoorbeeld als u:

 • niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijnt
 • grondwater wilt oppompen en daarna gebruiken
 • een sloot moet leegpompen

Voor veel kleinere activiteiten hoeft u vaak alleen een melding te doen. Bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool. Het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat neemt een besluit over uw vergunningaanvraag.

Heeft uw activiteit een groot risico voor de omgeving? Dan volgt u de uitgebreide procedure. Voor overige aanvragen volgt u de reguliere procedure.

Aanvragen

Zo vraagt u een watervergunning aan:

 • Doe de vergunningcheck via Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • uw naam en adres
  • waarvoor u de watervergunning nodig heeft
  • wanneer u de watervergunning nodig heeft
  • waar u de watervergunning nodig heeft

Hoe lang gaat het duren?

 • Reguliere procedure: u hoort binnen 8 weken ons besluit. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen met 6 weken.
 • Uitgebreide procedure: u hoort binnen 6 maanden ons besluit. Deze termijn mogen wij 1 keer met 6 weken verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaarexterne-link-icoon maken. Bij een reguliere procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijzeexterne-link-icoon) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroepexterne-link-icoon gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Heeft u geen reactie binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan heeft u automatisch een vergunning gekregen.

Tegen meldingen kunt u geen bezwaar maken of in beroep gaan.

Meer informatie