Automatische incasso

U bepaalt zelf hoe u de gemeentelijke belastingen wilt betalen. Met een automatische incasso betaalt u uw belasting in meerdere termijnen. Een machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar automatisch verlengd. U hoeft een machtiging dus niet elk jaar opnieuw aan te vragen.

Let op

U kunt digitaal of schriftelijk uw incasso afgeven, wijzigen of intrekken. U kunt alleen een automatische incasso met DigiD afgeven als u de aanslag op uw eigen naam hebt ontvangen.

Beschrijving

Het aantal betaaltermijnen hangt af van de datum waarop u het verzoek voor een automatische incasso indient. De incassotermijnen verschillen per soort belasting:

Vraagt u later in het jaar een automatische incasso aan? Dan verdelen we het bedrag over de termijnen die nog overblijven in dat jaar. De vervaldata (uiterste betaaldatums) staan op uw aanslag vermeld.

Aanvragen

U kunt digitaal of schriftelijk uw incasso afgeven, wijzigen of intrekken. U kunt alleen een automatische incasso met DigiD afgeven als u de aanslag op uw eigen naam hebt ontvangen. Digitaal uw automatische incasso afgeven, wijzigen of intrekken doet u hierexterne-link-icoon.

U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nlexterne-link-icoon. Lukt het niet om een DigiD account aan te maken dan kunt u een machtigingskaart aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Heeft u een ander rekeningnummer gekregen? Geef uw wijziging zo snel mogelijk door. Gaat u verhuizen of is er iemand overleden? De automatische incasso loopt door totdat het bedrag volledig is betaald. 

Contact

Kunt u de aanslag of de nota niet op tijd betalen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14-0591. Of mail ons via  gemeente@borger-odoorn.nl

Wet en regelgeving

Meer informatie