Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt uw belastingen betalen via automatische incasso en een handmatige overboeking. 

Betaaltermijnen 

De incassotermijnen verschillen per soort belasting:

Betaalt u niet via automatische incasso? Dan kunt u het bedrag op uw aanslag handmatig overboeken. Houdt u dan de bovenstaande (incasso)betaaltermijnen aan, behalve die van de onroerende zaakbelasting en/of rioolheffingen. Deze betaalt u in vier termijnen.

De vervaldata (uiterste betaaldatums) staan op uw aanslag vermeld.

Betalingsregeling

Kunt u de belasting niet op tijd betalen? Dan kunt u een regeling met ons treffen. Vraag bijvoorbeeld of u de belasting in (meer) termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling). Neem hiervoor contact met ons op.

Bent u het niet eens met de betalingsregeling die wij u aanbieden? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur ons binnen 10 dagen een brief.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting helemaal niet betalen? Dan kunnen wij u uw belasting misschien kwijtschelden. Hebt u een minimuminkomen en weinig vermogen? Dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen. Lees op deze pagina meer over kwijtschelding en hoe u dit kunt aanvragen.

Meer informatie