Ga naar de inhoud

In Borger-Odoorn is het wonen en leven in de ruimte. Dat betekent niet dat er overal maar gebouwd kan worden. Voordat een plan van de grond komt, wordt eerst gekeken naar de locatie en aan wat voor soort woningen en andere bouwwerken behoefte is.

Woningen in aanbouw

De gemeente Borger-Odoorn geeft bouwkavels uit voor nieuwbouw van woningen. Iedere keer wordt afgewogen of en hoe een dorp kan uitbreiden.

Dakkapel in aanbouw

Wie wil bouwen, verbouwen, gebruiken of iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Dit valt meestal onder de Omgevingsvergunning. 

Landkaart gemeente Borger-Odoorn

In de ruimtelijke plannen is vastgelegd wat er met een bepaald gebied gaat gebeuren of in een bepaald gebied is toegestaan. Ook vindt u hier structuurvisies.